วิธีกำจัด พุง

infoFAT-01
infoFAT-02
infoFAT-05
infoFAT-03
infoFAT-04

บอกลา พุงห้อย ด้วย MESOFAT-BODY
สูตรเฉพาะของสุภากาญจน์

3,990.-
พิเศษ 3 ขวด = 10,000.-

เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก
ราคาเหมาขวด
ให้ยาเต็มโดส ไม่ผสม
ไม่เจือจาง
ไม่มีเสตียรอยด์ ผิวกระชับ